Sănătate prin mișcare

Data: 18. XI. 2014
Denumirea activităţiiSănătate prin mișcare                                 
Organizatori: prof. Iordăchioaia Liliana, prof. Ancuța Ina-Nicoleta
Participanţi : elevii claselor a II-a A și a II-a C
Locul desfășurării: sala de sport a liceului
Forma de desfășurare: întreceri pe echipe
Materiale necesare: mingi, măciuci, cercuri, jaloane, linguri, ouă fierte
Obiective: 
- să se implice în rezolvarea acțiunilor motrice ale întrecerilor organizate;
- să coopereze în cadrul grupului pentru a câștiga;
- să manifeste corectitudine și fair-play.  

 Desfăşurarea activităţii

Activitatea educativă se desfășoară în cadrul proiectului educațional ”Școala copiilor sănătoși” și parcurge următoarele momente:

  • Activitate de pregătire a organismului pentru efort
  • Organizarea elevilor pe patru grupe, în fiecare grupă fiind elevi din ambele clase
  • Ștafetă – alergare de viteză până la perete, întoarcere la grupă (15mx2), predarea ”ștafetei” și trecerea la coada șirului;
  • Joc - întrecere pe grupe: ”Semănatul și culesul cartofilor”; fiecare elev seamănă sau culege câte 3 ”cartofi” odată (mingi);
  • Joc distractiv: transportul oului în lingură, cu o mână, fără a-l scăpa.

Evaluare

  • stabilirea echipei câștigătoare, aplaudarea ei de către celelalte grupe
  • acordarea de diplome ambelor colective de elevi