Activitati Membri Anunturi

MEMBRII CATEDREI DE FILOSOFIE

Numele şi prenumele : Ilade V. Felix
Specialitatea : sociologie-politologie
Gradul didactic : I
Vechimea în învăţământ : 21 de ani, din care 19 ani în unitatea noastra


Educaţie şi formare

  • Universitatea „Al. I. Cuza” Iasi, Facultatea  de Filosofie

Responsabilităţi

  • profesor discipline socio- umane