ASOCIAȚIA SERVICIILOR SOCIALE SI EDUCATIONALE
Str. M. Kogălniceanu, Nr. 32, Pașcani, Jud. Iași


Proiecte derulate în parteneriat cu Liceul Teoretic Miron Costin din Paşcani


Centrul de resurse pentru copiii cu părinţi plecaţi la muncă în străinătate

Scopul proiectului:

      prevenirea adoptării comportamentelor cu risc în rândul copiilor şi adolescenţilor care au părinţi plecaţi la muncă în străinătate, oferire de suport emoţional si de oportunităţi pentru petrecerea utilă a timpului liber

Obiective:

 1. Să formeze abilităţi de viaţă independentă la copiii şi adolescenţii cu părinţi plecaţi în străinătate
 2. Să asigure alternative de petrecere utilă a timpului liber pentru aceşti copii şi adolescenţi
 3. Să asigure sprijin emoţional, consiliere psihopedagogică atât pentru copii dar şi pentru familia acestora sau tutorii egali
 4. Să abiliteze părinţii şi tutorii legali cu un set de cunoştinţe  şi tehnici pentru gestionarea eficientă a situaţiei noi create
 5. Să asigure colaborarea interinstituţională pentru prevenirea situaţiilor cu risc la care se expun copiii şi adolescenţii cu părinţi plecaţi în străinătate

Perioada de desfăşurare:
      7 luni - din 1 ianuarie 2010 până la 31 iulie 2010
Grup ţintă:
- copiii şi adolescenţii din Paşcani şi împrejurimi care au cel puţin unul din părinţi plecaţi la muncă în străinătate
- părinţii, rudele copiilor sau persoanele care au copii în îngrijire

Parteneri:

 1. Primăria Municipiului Paşcani – prin colaborarea cu Direcţia de Asistenţă Comunitară pentru gestionarea cazurilor şi implementarea planurilor de intervenţie în familiile unde este nevoie
 2. Poliţia Municipiului Paşcani - intervenţie în cazurile care o necesită
 3. Colegiul Naţional Mihail Sadoveanu
 4. Liceul Teoretic Miron Costin Paşcani
 5. Colegiul Tehnic de Căi Ferate Unirea
 6. Grup Şcolar Mihai Busuioc

Buget: 5000 Euro

 

Centrul de resurse educaţionale pentru copii si părinţi

Scopul proiectului:
Proiectul îşi propune prevenirea adoptării comportamentelor cu risc în rândul copiilor şi adolescenţilor care au relaţii tensionate cu părinţii sau sunt neglijaţi de aceştia, copii care provin din familii defavorizate, dezorganizate, cu părinți șomeri.
Obiective:

 1. Să asigure sprijin emoţional, consiliere psihopedagogică atât pentru copii dar şi pentru familia acestora sau tutorii egali
 2. Să abiliteze părinţii şi tutorii legali cu un set de cunoştinţe  şi tehnici privind căutarea și menținerea unui loc de muncă
 3. Să asigure colaborarea interinstituţională pentru prevenirea situaţiilor cu risc la care se expun copiii şi adolescenţii proveniţi din familii defavorizate
 4. Să asigure alternative de petrecere utilă a timpului liber pentru acesti copii şi adolescenţi

Perioada de desfăşurare:
8 luni – din ianuarie 2011 până la 31 august 2011
Grup ţintă:
- copiii şi adolescenţii din Paşcani şi împrejurimi care provin din familii defavorizate, dezorganizate, cu relaţii tensionate între părinţi, părinţi şi copii, familii în care exista violenţă domestică sau neglijarea copilului.
- părinţii, rudele copiilor sau persoanele care au copiii în îngrijire și care nu au un loc de muncă stabil

Parteneri:

 1. Politia Municipiului Paşcani - intervenţie în cazurile care o necesită
 2. Liceul Teoretic Miron Costin Paşcani -  asigurarea spaţiului de desfăşurare al activităţilor

Buget:  2500,00 lei

 

Clubul  părinţilor responsabili  


Scopul proiectului:
Proiectul îşi propune abilitarea părinţilor cu un set de cunoştinţe şi abilităţi parentale necesare în îmbunătăţirea relaţiei cu proprii copii

Obiective:

 1. Să asigure sprijin emoţional, consiliere psihopedagogică pentru părinţii elevilor şcolii
 2. Să faciliteze comunicarea între părinţi, transferul de bune practici în disciplinare şi educarea copiilor
 3. Să abiliteze părinţii şi tutorii legali cu un set de cunoştinţe  şi tehnici privind disciplinarea pozitiva a copiilor
 4. Să asigure colaborarea interinstituţională pentru prevenirea situaţiilor cu risc la care se expun copiii şi adolescenţii proveniţi din familii defavorizate

Grup ţintă:
- părinţii, tutorii legali sau alte rude care au copii în îngrijire
Perioada de desfăşurare: 11 luni – octombrie 2012- august 2013

Parteneri:

 1.  Liceul Teoretic Miron Costin Paşcani

Buget: 1500,00 lei