RESURSE MATERIALE

 • 25 săli de clasă, majoritatea cu mobilier nou
 • Sală de gimnastică
 • Laboratoare (biologie-1, chimie-1, fizică-informatică-1, informatică-1)
 • Terenuri sportive bine amenajate
 • Biblioteca
 • Două cancelarii
 • Cabinet psihopedagogic si cabinet de logopedie
 • Cabinete (matematică, limba română, geografie, istorie, limbi moderne, educaţie plastică)
 • Secretariat, contabilitate
 • Ateliere, magazie de materiale
 • Club de teatru

Laboratorul de biologie

Laboratorul de chimie

Laboratorul de fizică - informatică

Sala de teatru

Sala de sport

Terenul de sport


                         
RESURSE UMANE

Personal didactic : 112 persoane, din care titulari:
Învăţători: 10 cu gradul I
Institutori:  3 cu gradul I
Profesori: 55, din care:
- 19 cu gradul I
- 4 cu gradul II
- 19 cu definitivat
- 3 debutanţi
Profesor psihopedagog
Profesor logoped
Operator baza de date
Personal auxiliar: 7 persoane
Personal nedidactic: 11 persoane

Elevi : 1554 (57 colective de elevi)
Clasele 0-IV: 432 elevi (17 colective de elevi)
Clasele V-VIII: 315 elevi (12 colective de elevi)
Clasele IX-XII: 807 elevi (28 colective de elevi)
Liceul dispune de 4 laboratoare (biologie, chimie, fizică-informatică şi informatică, bine dotate cu material didactic şi cu un număr de 50 calculatoare). De asemenea exista un cabinet de consiliere psihopedagogică şi unul de logopedie.
Orele de educaţie fizică se desfăşoară pe un teren de sport marcat, bine amenajat şi în sala de sport, în condiţii foarte bune, această sală de sport găzduind şi alte activităţi educative care se desfăşoară în şcoală.        

Exigenţă şi profesionalism