PLANUL   DE  ŞCOLARIZARE
PENTRU ANUL ŞCOLAR
 2018 -2019

  Clasa Pregătitoare : 3 clase
  Clasa I: 3 clase
  Clasa a V-a: 3 clase
  Clasa a IX-a: 5 clase
  • Matematică – Informatică - 1 clasă
  • Ştiinţe ale naturii - 2 clase
  • Filologie - 1 clasă
  • Stiinte sociale - 1 clasă

Disciplinele opţionale
care se vor studia
în anul şcolar 2018 -2019


IMAGINI DE LA PREZENTAREA OFERTEI EDUCATIONALE A LICEULUI
LA CASA CORPULUI DIDACTIC PASCANI