“Din an în an …”

activitate educativ – recreativă în contextul sărbătorilor de iarnă
Clasa: a VIII-a B
Iniţiator – coordonator: prof. Tatiana Radu
Data: 21 decembrie 2011
Loc de desfăşurare: Sala de limba şi literatura română