,,FĂRĂ ACCIDENTE”

30 octombrie 2014
Proiect în cadrul Campaniei Naționale ,, Alege viața”

            În data de 30 octombrie 2014, la Liceul Teoretic,, Miron Costin” Pașcani, s-a desfășurat concursul ,,Fără accidente” din cadrul Campaniei Naționale ,, Alege viața”, desfășurat în parteneriat cu Poliția Municipiului Pașcani, Biroul – Rutier.
            Concursul a constat din două probe, una teoretică, unde elevii de la gimnaziu au completat un chestionar,  urmată de  proba practică de viteză printre obstacole.
Pe parcursul activității s-a urmărit colaborarea dintre  cele două instituții, învățarea de către elevi a noilor reguli de circulație și înțelegerea unor informații de specialitate.
 Organizatorii au avut în vedere:

  • Promovarea educației rutiere;
  • Stimularea creativității;
  • Încurajarea spiritului competitiv;
  • Cultivarea sentimentului de respect și prețuire pentru valori, reflectată în transmiterea unor mesaje care vizează devenirea umană;
  • Trasarea  unor repere de educație morală și spirituală a participanților la concurs;
  • Crearea unor legături educaționale între cele două  instituții.

Echipa de coordonatori, director adj. Mihaela Anuşca, prof. Bostan Cerasela, prof. Ionela Luca, prof Cristina Pavăl, prof. Dan Bîrgăoanu, prof. Andrei Doroftei, împreună cu reprezentanții Biroului – Rutier Pașcani, agent șef principal  Pîrlog Gheorghe, agent principal Acatincăi Angela au organizat concursul, au oferit consultanță și îndrumare în organizarea concursului, tehnoredactarea,  diseminarea informațiilor despre concurs.
Prof. Dan Bîrgăoanu și prof. Andrei Doroftei au organizat proba practică – Exercițiu de viteză printre obstacole, individual pe role, probe la care au participat elevi din clasele a V-a, a VI-a, a VII-a;
Liceul Teoretic ,,Miron Costin” Pașcani, asigură promovarea și mediatizarea concursului, și realizarea  expozițiilor tematice.
Echipa de proiect a asigurat  participanții, reprezentarea în juriu, a semnat diplomele.
D-na prof. Ionela Luca a realizat diplomele. Agent șef principal Pîrlog Gheorghe, agent principal,  Acatincăi Angela, au oferit consultanță și îndrumare în organizarea concursului proba teoretică (test grilă); au semnat diplomele; au premiat elevii (cadouri).
D-na prof. Cerasela  Bostan a  coordonat  întreaga  activitate.
            Felicităm toți elevii participanți la concurs și îi așteptăm și la edițiile viitoare.

Echipa de organizatori ai concursului ,,Fără accidente”
 din cadrul Comisiei – Educație rutieră
prof. Bostan Cerasela, prof. Ionela Luca, prof Cristina Pavăl,
 prof. Dan Bîrgăoanu, prof. Andrei Doroftei