Activitati Membri

CHIMIE

Numele şi prenumele : Lupuleasa P. Dana-Elena
Specialitatea : chimie-fizica
Gradul didactic : I


Educaţie şi formare

 • Universitatea „Al. I. Cuza” Iaşi, Facultatea de Chimie, 2000

Perfecţionare

 • masterat „Structura, sinteza şi reactivitatea compuşilor anorganici”, absolvit in 2002

Responsabilităţi

 • profesor de chimie
 • diriginte clasa a XII-a E (ştiinţe ale naturii)

Numele şi prenumele : Cornea D. Elena
Specialitatea : chimie
Gradul didactic : I


Educaţie şi formare

 • Universitatea „Al. I. Cuza” Iaşi, Facultatea de Chimie, 1998   

Perfecţionare

 • Absolventă studii postuniversitare, 2 ani, promoţia 2002, Educaţie tehnologică-Tehnologii asistate de calculator, Univ. “Gh. Asachi” Iaşi
 • Abilitare curriculară – chimie (gimnaziu) 28,29,30 sept.2001
 • Cursuri de iniţiere în gestionarea şi utilizarea laboratorului informatic (feb.-mart. 2003)
 • Stagiul de perfecţionare: „Implementarea programei – consiliere şi orientare” (25-28 iulie 2006)
 • participare cursuri de perfecţionare, ultimii 4 ani 

        „Participarea la cursul de perfectionare online "Competente civice si sociale", furnizat de Infoeducatia Iasi, 2017.
        „Dezvoltarea profesională a cadrelor didactice prin activităţi de mentorat”, 2010.
       „Problematizarea-metodă activă în cadrul ştiinţelor”, 2009;
       „Pregătire în vederea utilizării AEL”, 2008;
       „ Protecţia mediului - finalitate fundamentală a educaţiei”, 2008;

 • particip la activităţile  din cadrul următoarelor proiecte şi programe , finanţate de Fondul Social European, POSDRU 2010-2013:  

        1.  Privim către viitor - Formarea profesională a cadrelor didactice pentru utilizarea resurselor informatice moderne în predarea eficientă a  chimiei - e-Chimie, ID: 61839
        2.  Dezvoltarea sistemului naţional de management şi asigurare a calităţii în învăţământul preuniversitar, ID: 2984
        3.  PACT - E - Parteneriate de calitate pentru Educaţie, ID:49992
        4.  Un învăţământ bazat pe decizii fundamentate - Strategii de valorificare a evaluărilor internaţionale privind rezultatele învăţării. - în cadrul acestui proiect am participat ca administrator de test la clasa a VIII – a., ID: 35279
        5.Dezvoltarea profesională a cadrelor didactice prin activităţi de mentorat., ID: 3537
        6. 2007-2013 Restructurarea sistemului de formare continuă a personalului din învăţământul preuniversitar , prin generalizarea sistemului de credite profesionale transferabile. Contract POSDRU 3/1.3/S/2. Cod proiect: 3777.
        7. La un click de educaţia modernă şi eficientă. Contract POSDRU 87/1.3/S/62150. Nr. de înregistrare al AMPOSDRU: 895/E/18.11.2010.
        8. Programul Operaţional sectorial Creşterea Competitivităţii Economice Investiţii pentru viitorul dumneavoastră. Proiectul eŞcoala.

Conferinţe/seminarii/simpozioane

 • Programul mondial: „Să învăţăm despre pădure”, 2006/2007, cu proiectul „Funcţiile materiale ale pădurii”
 • Coordonator şcolar, Programul „Leaf”, 2007
 • Participare la Sesiunea judeţeană de Comunicări Ştiinţifice „Zilele Şcolii Ieşene” cu lucrarea : „Proiectare, realizare şi evaluare a conceptelor şi fenomenelor chimice în învăţarea acizilor carboxilici”
 • Susţinere de referate în cadrul cercurilor de chimie
 • Contribuţii cu articole la revista profesorilor de chimie
 • Simpozionul naţional Brâncuşi-spirit şi creaţie, Iaşi, 20mai 2010, cu lucrarea Metode de gândire critică şi creativă folosite în învăţământul modern
 • Simpozionul internaţional Personalităţi emblematice şi evenimente cruciale din istoria şi cultura românilor, 10 iulie 2010, cu lucrarea Neniţescu – unul dintre cei mai mari chimişti români
 • Simpozionul internaţional Valori didactice româneşti, premise pentru un învăţământ european, 5 iunie 2010, cu lucrarea Perfecţionarea pregătirii profesorului
 • Simpozionul interjudeţean Tradiţie şi inovaţie în învăţarea –predarea ştiinţelor naturii , mai 2010, cu lucrarea Evaluarea corectă a elevilor în condiţiile unor obiective/competenţe bine precizate
 • Simpozionul judeţean Zilele Şcolii Ieşene, 30 mai 2009, cu lucrarea Experimente chimice virtuale
 • Simpozionul naţional Egalitatea şanselor prin incluziune-prioritate a şcolii româneşti, 28 februarie 2009, cu lucrarea Lumea pe care ne-o dorim
 • Simpozionul judeţean Zilele Şcolii Ieşene, 30 mai 2008, cu lucrarea Proiectare, realizare şi evaluare a conceptelor şi fenomenelor chimice în învăţarea acizilor carboxilici
 • Participare la DEZBATEREA JUDEȚEANĂ privind propunerile de planuri-cadru pentru învățământul liceal, filiera teoretică, 22 ianuarie 2018;
 • Participare la workshop organizat la Facultatea de Inginerie Chimică și Protecția Mediului ” Cristofor Simionescu” Iași, 18 noiembrie 2017;
 • Organizare cerc metodic chimie, Scoala Gimnazială ”Moțca”, cooordonator cerc - prof. Cornea Elena, 7 noiembrie 2017;

Rezultate la Olimpiade si concursuri

 • Rezultatele Concursului National de Chimie "Magda Petrovanu", 9 aprilie 2011:
  1. Parasca Robert, premiul III, clasa a VII-a A;
  2. Dumitraşcu Gabriel, premiul III, clasa a IX-a D;
  3. Petrea Ioneasa Gabriela, premiul III, clasa a XI-a F;
  4. Grigoriu Maria Magdalena, menţiune, clasa a IX-a D;
  5. Petrea Ioneasa Mihaela, menţiune, clasa a XI-a F.
 • Rezultatele Concursului Petru Poni - 19 martie 2011, faza judeţeană:
  1. Parasca Robert Andrei, Menţiune, clasa a VII-a A;
  2. Luchian Bogdan Ionut, Menţiune, clasa a VII-a A;
  3. Grigoriu Maria Magdalena, Premiul III, clasa a IX-a D;
  4. Vasluianu Ana Vladina, Premiul III, clasa a IX-a D;
  5. Dumitraşcu Gabriel, Premiul III, clasa a IX-a D;
  6. Petrea Ioneasa Gabriela, Menţiune, clasa a XI-a F;
  7. Petrea Ioneasa Mihaela, Menţiune, clasa a XI-a F.
 • Rezultatele Concursului de chimie practică şi aplicată : Iubeşte ştiinţa, ştiinţa te învaţă!- faza interjudeţeană, 4 iunie 2010
  1. Premiul II, Matiescu Mădălina, Petrea Ioneasa Mihaela, Petrea Ioneasa Gabriela, clasa a X - a F;
  2. Premiul III, Matiescu Mădălina, Petrea Ioneasa Mihaela, Petrea Ioneasa Gabriela, Caprian Alexandra, cl. a X- a F, Enache Petrica Lucian, cl. a X- a C.
 • Rezultatele Concursului P.Poni - faza judeţeană,20.03.2010
  1. Petrea Ioneasa Mihaela, premiul III, cl. a X-a F;
  2. Petrea Ioneasa Gabriela, menţiune, cl. a X- a F;
  3. Istrate Luiza Gianina, menţiune, cl. a VIII-a D;
  4. Dumitraşcu Vasile Gabriel, menţiune, cl. a VIII-a D;
  5. Grigoriu Maria Magdalena, menţiune, cl. a VIII-a
 • Rezultate obţinute la Olimpiada de chimie-etapa judeţeană 17 ianuarie 2010:
  1. Dumitraşcu Vasile-Gabriel, clasa a VIII-a D - Menţiune,
  2. Petrea-Ioneasa Gabriela, clasa a X-a F - Menţiune
 • Rezultat la Concursul naţional de chimie "Raluca Ripan", 16. 05. 2009, etapa judeţeană Iaşi :
  1.Istrate Gianina Luiza, Clasa a VII-a D, menţiune
 • Rezultatele Concursului "Petru Poni"- chimie, 25. 04. 2009, etapa judeţeană Iaşi :
  1. Luchian Alexandru Iulian, Clasa a VII-a, menţiune
  2. Dumitraşcu Vasile Gabriel, Clasa a VII-a, menţiune
  3. Chiriac Ionut Alexandru, Clasa a VII-a, menţiune
  4. Pintiliasa Ionut Andrei, Clasa a VII-a, menţiune
  5. Grigoriu Maria Magdalena, Clasa a VII-a, menţiune
  6. Butnariu Madalina Bianca, Clasa a VII-a, menţiune
 • Rezultate la Olimpiada de Chimie, Faza judeţeană, Iaşi 2009:
  1. Petrea Ioneasa Mihaela - clasa a IX-a F - menţiune
  2. Petrea Ioneasa Gabriela - clasa a IX-a F - menţiune

Realizari profesionale

 • contribuţii la elaborare de ghiduri metodologice;
 • am elaborat 2 programe şcolare pentru discipline opţionale noi.

Responsabilităţi

 • profesor de chimie
 • diriginta clasei a XII-a D, profil stiintele naturii;
 • responsabila comisiei pentru completarea corectă a cataloagelor;
 • responsabila comisiei pentru simulări, testări (teze) semestriale;
 • membru în comisia de evaluare a calităţii.
 • profesor metodist;
 • mentor;
 • membru în consiliul consultativ chimie, la nivel de ISJ Iași;
 • responsabil de cerc pedagogic la disciplina chimie, zona Pascani, din septembrie 2010
 • indrumare promoţii terminale (2001, XII F şi 2007 XII I – Liceul Teoretic „Mihail Sadoveanu, Paşcani)

Lucrări publicate

 • Publicare de articol în Revista cadrelor didactice ale Liceului Teoretic ”Miron Costin” Pașcani, noiembrie 2017: "Algoritmizarea în rezolvarea problemelor cu acid sulfuric fumans sau oleum";
 • 10 articole în ultimii 4 ani, cu ISSN;
 • Experimente chimice virtuale;
 • Metode alternative de evaluare;
 • C. D. Neniţescu (1902-1970) , unul dintre cei mai mari chimişti români;
 • Pregătirea şi perfecţionarea pregătirii profesorului;
 • Violenţa în şcoală;
 • Recomandări medicale în cazul accidentării cu unele substanţe chimice anorganice;
 • Acordarea primului ajutor în cazul intoxicării cu unele substanţe chimice organice.