Activitati Membri

MEMBRII CATEDREI DE FILOSOFIE

Numele şi prenumele : Ilade V. Felix
Specialitatea : sociologie-politologie
Gradul didactic : I


Educaţie şi formare

  • Universitatea „Al. I. Cuza” Iasi, Facultatea  de Filosofie

Responsabilităţi

  • profesor discipline socio- umane