Activitati Membri

MEMBRII CATEDREI ÎNVĂŢĂTORI

Numele şi prenumele : Apostol S.Adriana
Specialitatea : profesor învăţământ primar
Gradul didactic : I


Educaţie şi formare

 • Liceul Pedagogic „Vasile Lupu Iaşi” – şef de promoţie 1986
 • Colegiul Universitar de institutori – specializare muzică, Universitatea „Petre Andrei” Iaşi – promoţia 2003
 • Facultatea de Psihologie, Asistenţă Socială, Sociologie - Universitatea „Petre Andrei” Iaşi – promoţia 2007
 • Master – „Consiliere educaţională şi intervenţie în orientarea şcolară şi profesională”, Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei, Universitatea „Petre Andrei” din Iaşi – 2009            

Perfecţionare

 • „Program de susţinere strategică a Reformei Sistemului de învăţământ din România – Învăţământ primar” - Centrul Internaţional de Limbi moderne Iaşi, în colaborare cu Inspectoratul Şcolar Judeţean Iaşi, 1999;
 • Formator local pe tema „Didactica disciplinelor şcolare” - MEC, Direcţia Generală pentru Educaţie continuă, Formarea şi Perfecţionarea Personalului Didactic, Direcţia generală pentru Evaluare, Prognoze şi dezvoltare, Consiliul Naţional pentru Curriculum – 2001;
 • „Program de informare/formare a învăţătorilor/institutorilor încadraţi la clasa I şi a II-a în anul şcolar 2003/2004”, acreditat de CNFP, iunie-iulie 2003;
 • „Iniţiere în gestionarea şi utilizarea laboratorului informatizat”, 2003;
 • „Abilitare curriculară – formarea învăţătorilor pe teme de didactica disciplinelor, MEC, SNEE – 2004;
 • Cursul de formare în „Educaţie pentru sănătate”, organizat de Fundaţia Tineri pentru tineri, în colaborare cu MEC, 2004;
 • „Strategii activ-participative la ciclul primar”, Filiala Paşcani a CCD Iaşi - 2005;
 • „Curriculum creativ”, Filiala Paşcani a CCD Iaşi – 2005;
 • „Predarea – învăţarea în perspectivă interdisciplinară”,CCD Iaşi - 2006;
 • „Consiliere şi orientare”,CCD, 2006;
 • „Educaţie şi formare. Strategii de formare în activitatea cadrelor didactice” - Fundaţia Academică „Petre Andrei” din Iaşi, Departamentul de Formare Continuă – 2006;
 • Formator adulţi - Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale Şi Familiei, MECT, Asociaţia Română INFOED XXI, Iaşi – 2007;
 • „Managementul proiectelor de cooperare europeană!”, CCD Iaşi, Filiala Paşcani, 2007;
 • „Calitate şi eficienţă în managementul şcolar” - Universitatea „Petre Andrei” din Iaşi, Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei, 2007 - 2008;
 • Modificări ale normelor limbii române din perspectiva DOM” – 2008;
 • „Dublu Clic- Cum să concepem materiale didactice moderne” – 2008;
 • „Analiza nevoilor de formare ale cadrelor didactice”, CCD Iaşi, 2009;
 • „Excursia – alternativă pentru activităţile extraşcolare”, furnizor CCD Iaşi – 2010;
 • „Dezvoltarea profesională a cadrelor didactice prin activităţi de mentorat”, Program POSDRU – 2010;
 • „Relaţiile dintre administraţia locală şi unităţile de învăţământ”, Istanbul – Turcia, 2010;
 • „Formarea continuă a profesorilor de matematică în societatea cunoaşterii” – Program POSDRU – 2012.

Conferinţe/seminarii/simpozioane (selectiv)

 • Simpozionul judeţean „Zilele Şcolii ieşene” – toate ediţiile, începând din 2001;
 • Colocviul internaţional „Ştiinţele educaţiei, dinamică şi perspectivă”, Universitatea „Ştefan cel Mare şi Sfânt” Suceava;
 • Sesiune naţională de comunicări ştiinţifice Bacău;
 • Simpozionul Naţional „Provocări transdisciplinare – noi opţiuni ale şcolii moderne”, desfăşurat la Şcoala „I. Cantacuzino” Paşcani;
 • Simpozionul Internaţional „Românitate, cultură, educaţie – valori ale perenităţii noastre în lume”, Ghimeş – Făget;
 • Workshop-ul internaţional „Cetăţenie europeană şi competenţe interculturale”, organizator Catedra de psihologie a Facultăţii de Psihologie, Asistenţă Socială, Sociologie, Univ. „Petre Andrei” din Iaşi;
 • Simpozionul Judeţean „Manifestarea aptitudinilor la preşcolari şi la şcolarii mici”.

Rezultate la Olimpiade si concursuri (selectiv)

 • Prâslea cel isteţ” – etapa judeţeană: Premiul I – Limba română, Menţiune – Matematică;
 • Olimpiada de educaţie civică – etapa judeţeană: Menţiune;
 • Concursul de limba română, clasa a IV-a – etapa judeţeană: menţiune;
 • Concursul de muzică pentru învăţământ primar: Premii I cu solist şi grup folcloric;
 • Concursul Naţional de desen „Tradiţie şi culoare” – Premiile I şi II ;
 • Concursul Interjudeţean „Micii matematicieni” – Premiul III şi menţiuni;
 • Concursul Naţional „Micul matematician” – Premiul I, Premiul II şi menţiune;
 • Concursul de matematică „Speranţe olimpice” – Premiul III şi menţiune;
 • Concursul „Pro Şcoala” – Premiile I, II, III şi menţiuni;
 • Concursul naţional „Magia iernii în sunet, culoare, cuvânt” – Premiile I, II, III la diferite secţiuni;
 • Concursul internaţional „Valorile copilăriei în opera lui Creangă” – Premiul I echipaj (desen, dramatizare, eseu);
 • Concursul judeţean „Sănătate la superlativ” – Premii I;
 • Concursul judeţean „Din lumina sfântă, un dar” – Premii I şi II;
 • Numeroase alte concursuri cu participare indirectă – premii şi menţiuni.

Realizari profesionale

 • Membru în Corpul de mentori al ISJ Iaşi, pentru învăţământ primar;
 • Membru în Comisia Naţională pentru Evaluarea competenţelor fundamentale la finalul clasei a II-a, în cadrul MECTS, CNEE;
 • Fondator şi îndrumător din 2003 al  grupului folcloric „Ţărăncuţa”;
 • Moderator la simpozioane judeţene şi naţionale;
 • Membru în comisii de corectare, jurizare, evaluare, formulare de subiecte la concursuri judeţene, naţionale, internaţionale;
 • Evaluator în comisii de lucru în evaluarea cadrelor didactice la nivel judeţean;
 • Participant în comisii judeţene la lucrul asupra programelor şcolare şi a fişelor de evaluare pentru mobilitatea cadrelor didactice;
 • Coordonator al Proiectului  Educaţional judeţean „Imaginaţie şi creativitate”, coordonat de ISJ Iaşi;
 • Iniţiator în parteneriate cu diferite instituţii, în plan local, judeţean, naţional;
 • Organizator al etapei zonale a Concursului de muzică – învăţământ primar;
 • Coordonator, membru, partener în numeroase proiecte educaţionale.

Responsabilităţi

 • Responsabil cu activitatea Comisiei de orientare şcolară şi profesională (2011 – 2012);
 • Conducător operativ al Comisiei pentru evaluarea calităţii – până în 2010;
 • Responsabil cu activitatea Comisiei pentru concursuri şi olimpiade şcolare (înv. primar – până în 2010;
 • Responsabil cu activitatea Comisiei de perfecţionare metodică şi cercetare – până în 2011;
 • Responsabil cu activitatea Comisiei pentru proiecte şi programe educaţionale şi parteneriate (înv. primar) – până în 2010;
 • Membru în Consiliul de Administraţie al liceului;
 • Responsabil cu activitatea Comisiei metodice a învăţătorilor;
 • Metodist al ISJ Iaşi;
 • Membru în Consiliul Consultativ al profesorilor pentru învăţământ primar din judeţul Iaşi;
 • Responsabil Cerc pedagogic – înv. primar.

Lucrări publicate:

 • Disciplina opţională Folclor românesc,  publicată în volumul Programe şcolare pentru învăţământul primar – discipline opţionale - , coord. N. Avasâlcei, Şt. Butnariu, I. Cristea, Ed. AS,S, 2000, avizat de MEN;
 • Limba română – Caiet de exerciţii pentru clasa a II-a, Ed. Samuel, Mediaş, 2001, autori Adriana Apostol, Voica Filip;
 • Evaluarea formativă. Autoevaluarematematică, clasa I, Ed. Corgal Press, Bacău, 2003, (coautor);
 • Practici alternative de evaluare – Ghidul învăţătorului, Ed. PIM, Iaşi, 2003, Adriana Apostol, Voica Filip;
 • Limba română – Caiet de exerciţii pentru clasa a II-a, Ed. Samuel, Mediaş, 2004, autori Adriana Apostol, Voica Filip
 • Evaluare formativă şi sumativă prin probe scrise, clasa a II-a, Ed. Performantica, Iaşi, 2004, autori Adriana Apostol, Mariana Dulgheru, Viorica Maftei;
 • Matematica - exerciţii şi probleme pentru fixare şi dezvoltare, clasa a II-a, Ed. PIM, Iaşi, 2006, autori Adriana Apostol, Voica Filip;
 • Evaluarea în învăţământul primar – de la teorie la practică, spre progres, Ed. PIM, Iaşi, 2007, Adriana Apostol, Voica Filip;
 • Autoevaluarea – o treaptă spre progres, Ed. PIM Iaşi, 2007, Adriana Apostol, Vergina Şerban;
 • Învingători prin creativitate, Ed. PIM, Iaşi, 2007, (coord);
 • Învingători prin creativitate, Ed. PIM, Iaşi, 2008, (coord);
 • Culegere de matematică pentru clasa a II-a, Ed. PIM, 2010, Adriana Apostol, Voica Filip;
 • Autor al Proiectării la Limba română – clasa I, între 2001 - 2011, în Planificări şi proiectări – învăţământ  primar, CRAI, Ed. AS,S, Iaşi;
 • Comportamente creative în şcoală, Ed. PIM, Iaşi, 2011, Adriana Apostol, Iuliana Olaru;
 • Rezolv, mă joc şi progresez! – Exerciţii, probleme, jocuri şi teste, Adriana Apostol, Iuliana Olaru, Ed. PIM, Iaşi, 2012.
 • Numeroase articole şi studii  în reviste şi lucrări de specialitate.

Numele şi prenumele : Filip Gh. Voica
Specialitatea : institutor
Gradul didactic : I


Educaţie şi formare

 • Liceul Pedagogic”V. Lupu” –Iaşi;    Colegiul  Universitar de Institutori – Suceava, 2005

Perfecţionare

 •  Participare la cursurile Programului de Formare Continuă a Personalului Didactic din Învăţământul Preuniversitar: ”Educaţie şi Formare. Strategii de formare în activitatea cadrelor didactice”, organizate de Fundaţia Academică „Petre Andrei „ Iaşi, iulie 2006

Conferinţe/seminarii/simpozioane

 • Simpozion internaţional: „Ştiinţe ale educaţie-dinamica şi perspectiva” , Suceava 2005
 • Coordonator Program Naţional Nr.1 de sănătate 
 • Programul LeAF – „Să invăţăm despre pădure”, mai 2005

Rezultate la Olimpiade si concursuri

 • Concursul interjudeţean  „Muncă si creaţie”, Suceava 2005, premiul I, premiul III
 • Concursul  Naţional ”Campanie şcolara –antiviolenţa”, Suceava 2005, premiul I

Realizari profesionale

 • Indrumare promoţii terminale: 1995,1999, 2000, 2004, 2005

Responsabilităţi

 • institutor

Lucrări publicate

 • coautor : „Limba română – clasa a-II –a, Caietul elevului”, editura Samuel, Mediaş, 2000
 • coautor : „Practica alternativa de evaluare –Ghidul invaţatorului ”, Ed. PIM,  Iaşi, 2003
 • coautor :  „Matematica –exerciţii şi probleme pentru fixare şi  dezvoltare”, Ed. Pim, Iasi, 2004

Numele şi prenumele : Tarcan D. Mariana
Specialitatea : invăţător
Gradul didactic : I


Educaţie şi formare

 • Liceul Pedagogic “V. Lupu” Iaşi

Perfecţionare

 • Programul de Formare Continuă a Personalului Didactic din Învăţământul Preuniversitar: ”Educaţie şi Formare. Strategii de formare în activitatea cadrelor didactice”, organizate de Fundaţia Academică „Petre Andrei „ Iaşi, iulie 2006

Conferinţe/seminarii/simpozioane

 • Simpozioane naţionale:
         - Împreună pentru un viitor mai verde” – Suceava, 5 martie 2005
         - “In slujba mileniului al III-lea creştin”, Bacău, 28 mai 2005 –
         - “Campanie şcolară : antidrog, antialcool, antifumat, antiviolenţă”, Bacău 19.09.2005       

 • Programe internaţionale:
        - concursul de Matematică Distractivă ’’Cangurul’’
        - Participat la Programul LeAF – „Să invăţăm despre pădure”, 2005

Realizari profesionale

 • Indrumare promoţii terminale in unitatea noastră in calitate de învăţător, clasa aIV-a, anul absolvirii:1991,1995,1999,2003

Responsabilităţi

 • invăţător

Lucrări publicate

 • coautor , “Studiu privind cunoaşterea  psihologică a şcolarului mic”, Editura Moldopress, Iasi, 2003

Numele şi prenumele : Grigore Ema
Specialitatea : profesor invatamant primar
Gradul didactic : I


Educaţie şi formare

 • 2013- Gradul didactic I;
 • 2008-Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor, din cadrul Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”- Iaşi, specializarea Contabilitate şi Informatică de gestiune;
 • 2007-Gradul didactic II;
 • 1999-Gradul didactic definitiv;
 • 1997-Liceul Pedagogic „Ştefan cel Mare”, Bacău, specializarea învăţători-educatoare;

Perfecţionare

 • 2013- “Organizarea interdisciplinară a ofertelor de învăţare pentru formarea competenţelor cheie la şcolarii din clasele I-IV - program de formare continuă de tip “blended learning” pentru cadrele didactice din învăţământul primar"- Program POSDRU
 • 2013- „Formarea continuă a profesorilor de matematică în societatea cunoaşterii” – Program POSDRU
 • 2012-„La un click de educaţia modernă şi eficientă” - Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane.
 • 2012-„Reţea interregională de formare în sistem e-learning a cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar” , Universitatea Alexandru Ioan Cuza, Iaşi.
 • 2011-„Tehnici Informaţionale Computerizate”, Casa Corpului Didactic, Iaşi.
 • 2010-„Dezvoltarea profesională a cadrelor didactice prin activităţi de mentorat”, Casa Corpului Didactic, Iaşi.
 • 2006-„Implementarea programei Consiliere şi Orientare”, Casa Corpului Didactic, Iaşi.
 • 2005-„Program de dezvoltare profesională pe baza activităţii proprii desfăşurate în şcoală”, furnizor Unitatea de Management a Proiectelor pentru Învăţământul Rural”.
 • 2004-„Conduita pedagogică a cadrelor didactice”, Casa Corpului Didactic, Iaşi.

Conferinţe/seminarii/simpozioane

 • Simpozionul Judeţean „Manifestarea aptitudinilor la preşcolari şi la şcolarii mici”, 2011, GPP, nr. 2, Paşcani.
 • Simpozionul Internaţional „Personalităţi emblematice şi evenimente cruciale din istoria şi cultura românilor”, 2010, SAM Nicolae Iorga, Paşcani.
 • Simpozionul Judeţean „Unirea Principatelor-eveniment crucial în istoria poporului român” 2009, SAM Nicolae Iorga, Paşcani.

Rezultate la Olimpiade si concursuri

 • „Magia iernii în sunet culoare şi cuvânt”-concurs internaţional: Premiul III, Menţiuni;
 • „Canguraşul Explorator”: Premii Excelent, Foarte bine;
 • „Cu Europa…la joacă-Euroşcolarul”-Micul creştin-concurs internaţional: Premii I;
 • „Pro-Şcoala”-concurs naţional, anul II, ediţia a II-a: Premiul I, Menţiuni;
 • „Olimpiadele Cunoaşterii”-concurs naţional, ediţia a VI-a, faza judeţeană: Premiul III, Menţiuni;
 • „Magii toamnei” concurs judeţean de creaţie: Premiul II;
 • „Sănătate la superlativ”- concurs judeţean: Premiul II, Premiul III, Menţiune;
 • „Din Lumina Sfântă, un Dar” -concurs interjudeţean de datini şi obiceiuri de Crăciun- Premiul I, Premiul II. Premiul III.
 • „Prieteni prin artă”-concurs judeţean:Premiul I, Premiul II;
 • „Iarna veselă”-concurs judeţean:Premiul al II-lea;
 • „Olimpiada Sportului Școlar”-fotbal primar, Locul II;
 • „Jeu par  le français”-concurs interjudeţean de Limbă franceză, Premiul special-recitare, Menţiune;
 • „Concursul judeţean de muzică uşoară vocală, instrumentală şi interpretare”- Palatul copiilor Iaşi, Premiul II;
 • „Din Lumina Sfântă, un Dar” -concurs interjudeţean de datini şi obiceiuri pascale la români-Premiul I, Premiul II;
 • „Scrisoare către Moş Crăciun”-concurs de compuneri, Biblioteca Municipală Paşcani: Premiul III, Menţiune;
 • Trăim împreună, să ne cunoaştem mai bine-concurs judeţean: Premiul I, Premiul II, Premiul III;
 • “Ritmurile copilăriei” - concurs de muzică, faza judeţeană, ediţia a X-a, Premiul II;
 • “Euclid”- concurs naţional de matematică; Premiul III, Menţiune.

Realizari profesionale

 • Organizator pe clasă şi aiatent la concursul naţional „Olimpiadele Cunoaşterii”;
 • Organizator de grup la concursul internaţional „Cu Europa…la joacă-Euroşcolarul”;
 • Supraveghetor la concursul internaţional „Magia iernii în sunet culoare şi cuvânt”;
 • Mentor la concursul şcolar „Comper” faza locală pentru disciplinele Limba română şi Matematică;
 • Evaluator şi supraveghetor la concursul naţional „Pro-Şcoala”;
 • Elevi admişi la Proiectul Educaţional „Super-Mate”;
 • Elevi admişi la Proiectul Educaţional judeţean „Imaginaţie şi creativitate”;

Responsabilităţi

 • Profesor învăţământ primar
 • Membru în Comisia pentru situaţii de urgenţă;
 • Membru în Comisia metodică a învăţătorilor;

Lucrări publicate

 • „Abordarea interdisciplinară a matematicii” publicat în Caleidoscop-revista cadrelor didactice ale Liceului Teoretic Miron Costin, Paşcani, Editura PIM, Iaşi, 2012.
 • „Modalităţi de rezolvare a problemelor de comportament ale elevilor-modelul consecinţelor logice” publicat în Incursiuni pedagogice-revista de specialitate pentru cadrele didactice, Editura 3D ARTE, Iaşi, 2010.
 • „Portofoliul şcolar-metodă de evaluare în învăţământul primar” publicat în revista Abordări pedagogice, nr.7, Editura STEF, Iaşi, 2010.

Numele şi prenumele : Grosu M. Florin Marius
Specialitatea : profesor învăţământ primar
Gradul didactic : I


Educaţie şi formare

 • 2009 – Cursuri de specializare pentru Manager Proiect, organizate de Ministerul muncii, familiei şi egalităţii de şanse şi de Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
 • 2007-2009 – Master Management organizaţional şi al resurselor umane în cadrul Facultăţii de Pishologie-Sociologie Bucureşti de la Universitatea Spiru Haret
 • 2007 – Gradul didactic I, cu lucrarea metodico-ştiinţifică Managementul clasei de elevi – aspecte teoretice şi practice
 • 2006 – Stagiu de perfecţionare cu tema ”Implementarea programei – Consiliere şi orientare” – 24 ore
 • 2002-2007 – Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor, din cadrul Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”- Iaşi, specializarea Management, cu lucrarea de licenţă Managementul calităţii în educaţie
 • 2003 – Gradul didactic II
 • 1999 – Gradul didactic definitiv
 • 1995 – Certificat de calificare în profesia de învăţător
 • – Atestat pentru predarea religiei în învăţământul primar
 • 1990-1995 – Şcoala Normală „Vasile Lupu” – Iaşi

Perfecţionare

 • 2012-2013 – Curs de perfecţionare ”Formarea continuă a profesorilor de matematică în societatea cunoaşterii
 • 2007 – Atestat de formare continuă a personalului didactic ”Program de dezvoltare profesională pe baza activităţii proprii desfăşurate în şcoală
 • 2006 – Stagiu de perfecţionare ”Implementarea programei – consiliere şi orientare
 • 2001 – Curs de perfecţionare/instruire operator introducere, validare, prelucrare date pe calculator, organizat de Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale

Rezultate la Olimpiade si concursuri

 • Anul şcolar 2011-2012:

  LIMBA ROMÂNĂ

  • Prâslea cel Isteţ

  - Coman Elena – premiul III (faza judeţeană)

  • Concurs de compuneri Scrisoare către Moş Crăciun - biblioteca municipală
  • Neculăeş Denisa – locul I
  • Proşcoala
  • Bădărău Cătălina – menţiune
  • Coman Elena – menţiune
  • Smart
  • Hriţcu-Meşenschi Iasmina – perseverenţă

  MATEMATICĂ

  • Speranţe olimpice
  • Sava Denisia – premiul II
  • Coman Elena – premiul III
  • Hriţcu-Meşenschi Iasmina – menţiune
  • Proşcoala
  • Groza Ştefan – menţiune
  • Euclid etapa I
  • Sava Denisia – locul I
  • Hriţcu-Meşenschi Iasmina – locul II
  • Coman Elena – locul II
  • Euclid etapa a II-a
  • Hobincă Flavian – menţiune
  • Hriţcu-Meşenschi Iasmina – menţiune
  • Sava Denisia – menţiune
  • Smart
  • Hriţcu-Meşenschi Iasmina – perseverenţă

  CULTURĂ GENERALĂ

  • Canguraşul explorator
  • Hriţcu-Meşenschi Iasmina – excelent
  • Bădărău Cătălina – FB
  • Hobincă Flavian – FB
  • Smart
  • Hriţcu-Meşenschi Iasmina – locul III
  • Costan Tudor – perseverenţă

  MUZICĂ

  • Concursul de muzică pentru învăţământ primar, faza locală
  • Andrei Ioana – locul II
  • Darie Andrei – locul II
  • Concursul judeţean de muzică – Palatul copiilor – faza judeţeană
  • Andrei Ioana – locul II
  • Darie Andrei – locul III

  EDUCAŢIE PLASTICĂ

  • Prieteni prin artă – concurs judeţean
  • Hârtopanu Răzvan – premiul II
  • Concursul de desene - biblioteca municipală – Poveste de iarnă
  • Lupu Raluca – locul II
  • Din lumina sfântă, un dar – concurs interjudeţean – Datini şi obiceiuri de Crăciun
  • Rusu Vlad – premiul I
  • Coman Elena – premiul II
  • Huminiuc Simona – premiul III
  • Din lumina sfântă, un dar – concurs interjudeţean – Datini şi obiceiuri pascale, la români
  • Huminiuc Simona – premiul I
  • Neculăeş Denisa – premiul I
  • Darie Andrei – premiul II
  • Rusu Daria – premiul III
  • Balan Georgiana – premiul III

  EDUCAŢIE TEHNOLOGICĂ

  • Din lumina sfântă, un dar – concurs interjudeţean – Datini şi obiceiuri pascale, la români
  • Hriţcu-Meşenschi Iasmina – premiul I

  EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORT

  • Crosul toamnei
  • Rusu Vlad - locul I
  • Groza Ştefan – locul II
  • Zilele sportului păşcănean
  • Hriţcu- Meşenschi Iasmina – Locul I aruncarea mingii de oină
  • Rusu Daria – locul III aruncarea mingii de oină
  • Rusu Vlad – locul I aruncarea mingii de oină
  • Rusu Daria – locul II 50 m
  • Rusu Vlad – locul II 50 m
  • Groza Ştefan – locul III 600 m

  DIVERSE
  - KARTING

  • Cupa DHS ediţia a III-a

  - Rusu Daria – menţiune 1

  • Concursul judeţean de karting:
  • Rusu Daria – locul II

Realizari profesionale

 • Membru în taraful Şcolii Normale ”Vasile Lupu”- Iaşi (vioară)

 • Responsabilul Comisiei Metodice a învăţătorilor de la Şcoala cu clasele I-VIII Buda 2006-2010 şi la Şcoala de Arte şi Meserii – Lespezi, 2010-2011
 • Membru  în Grupul folcloric de colindători de la Lunca-Paşcani începând din 2011
 • Elevi admişi în Proiectul Supermate (2011-2012 şi 2012-2013): Sava Denisia, Hriţcu-Meşenschi Iasmina, Rusu Vlad, Florea Cezar, Hogaş Bogdan
 • Mentor în Concursurilor COMPER la Limba română şi Matematică (la nivelul şcolii) în anul şcolar 2011-2012
 • Elevi admişi în Proiectul Imaginaţie şi creativitate (2012-2013): Hriţcu-Meşenschi Iasmina, Coman Elena, Sava Denisia, Lupu Raluca

Responsabilităţi

 • Profesor învăţământ primar
 • Membru în Comisia de control managerial intern
 • Membru în Comisia pentru Evaluarea şi Asigurarea Calităţii în învăţământ

Lucrări publicate

 • Articolul ”Modalităţi de realizare a educaţiei moral-civice şi religioase” în volumul Interferenţe didactice, ediţie specială I, Bacău, 2005
 • Articolul ”Accesibilitate şi individualizare în procesul de învăţământ” în volumul Deschideri europene, ediţie specială I, Botoşani, 2005
 • Articolul ”Disciplina opţională din perspectiva interdisciplinarităţii” în Perspective interdisciplinare în învăţământul românesc, Editura AXA, Botoşani, 2004

Numele şi prenumele : Ancuţa G. Ina-Nicoleta
Specialitatea : profesor învăţământ primar
Gradul didactic : I
http://newscoala.blogspot.ro/

Educaţie şi formare

 • 2012- Gradul didactic I
 • 2010- Master Studii europene de securitate şi integrare, Facultatea de Filosofie şi Ştiinţe Social-Politice, Universitatea ” Alexandru Ioan Cuza” Iaşi.
 • 2008- Facultatea de Filosofie şi Ştiinţe Social-Politice, Universitatea ”Alexandru Ioan Cuza” Iaşi, specializarea Comunicare şi relaţii publice;
 • 2006- Gradul didactic II în învăţământ
 • 2001- Definitivatul în învăţământ
 • 1999- Şcoala Postliceală Pedagogică, din cadrul Şcolii  Normale ”Vasile Lupu” Iaşi, specializarea învăţători- educatoare;
 • 1996- Liceul Teoretic ”Mihail Sadoveanu” Paşcani.

Perfecţionare

 • 2013- “Cadru de referinţă al curriculumului naţional pentru învăţământul
   preuniversitar: un imperativ al reformei curriculare”  - Numărul de identificare al contractului: POSDRU/55/1.1/S/25088- 15 credite
 • 2012- ICOS "Organizarea interdisciplinara a ofertelor de învatare pentru formarea competentelor cheie la scolarii din clasele I-IV - program de formare continua de tip “blended learning” pentru cadrele didactice din învatamântul primar" (POSDRU/87/1.3/S/63113)
 • 2013- Formarea continuă a profesorilor de Matematică  ȋn societatea cunoașterii (ID 63671)- 178 ore
 • 2006-,,Program de dezvoltare profesională pe baza activităţii proprii desfăşurată în şcoală’’, acreditat C.N.I.P;
 • 2006- ,,Implementarea programei- Consiliere şi orientare’’- CCD Iaşi.

Rezultate la Olimpiade si concursuri

 • Mentor Concursurile COMPER 2013;
 • ,,Primăvara în culoare’’- Concurs judeţean de expoziţie, ediţia a IV-a, 2013;
 • ,,Din lumină sfântă, un dar’’-12.2011, 03.2012,12.2012-participare directă;
 • ,,Copiii lui Tonitza descoperă lumea’’-Concurs judeţean de artă plastică, 2012;
 • ,,Eco 10’’, Concurs Naţional – 2012
 • ,,Flori de primăvară’’, Concurs Internaţional de Creativitate-2012

Participare la simpozioane şi lucrări publicate

 • Simpozion Naţional Edu, Proiectare didactică şi management European în spatial românesc, tema articolului Utilizarea strategiilor didactice interactive- 2013

 • Simpozion Naţional, Triada: Resurse-Reciclare-Recondiţionare în oglinda viitorului, tema articolului Pentru a păstra mediul curat fiecare gest contează-2012;
 • Simpozion Judeţean Sărbători Pascale, tema articolului Obiceiuri româneşti de Paşti-2011.
 • 2013- Articolul publicat în revista şcolii Sfera ,,Iată-ne la şcoală, vrem să învăţăm!”Cei mai mici elevi de la ,,Miron Costin”- un portet
 • 2005-2009 Articole publicate în revista locală Orizonturi butene.

Responsabilităţi

 • Profesor învăţământ primar

 

Numele şi prenumele: Iordăchioaia I. Liliana
Specialitatea :
profesor învăţământ primar
Gradul didactic : I

Educaţie şi formare

 • 2008 – Facultatea de Educație fizică și sport – Universitatea ”Alexandru Ioan Cuza” Iași
 • 2002 - Colegiul Universitar de institutori – specializare Educație fizică,  Universitatea „Petre Andrei” Iaşi
 • 1995 - Gradul didactic I
 • 1991 - Gradul didactic II
 • 1986 - Definitivatul în învăţământ
 • 1983 - Liceul Pedagogic ”Vasile Lupu” Iași

Perfecţionare

 • 2013- Formarea continuă a profesorilor de matematică  ȋn societatea cunoașterii (ID 63671) – POSDRU, 50 credite
 • 2012 - ICOS "Organizarea interdisciplinara a ofertelor de învatare pentru formarea competentelor cheie la scolarii din clasele I-IV - program de formare continua de tip “blended learning” pentru cadrele didactice din învatamântul primar" - POSDRU, 34 credite
 • 2010 - Dezvoltarea profesională a cadrelor didactice prin activităţi de mentorat – POSDRU, 60 credite
 • 2010 - Strategii, tehnici de gândire critică – CCD Iași, 11 credite
 • 2010 - Excursia – alternativă pentru activităţile extraşcolare, CCD Iași
 • 2010 - Relaţiile dintre administraţia locală şi unităţile de învăţământ”, Istanbul – Turcia
 • 2008 – Educația ecologică privind importanța recoltării și sortării deșeurilor reciclabile, CCD Iași
 • 2008 – Modulul psiho-pedagogic, Facultatea de Educație fizică și sport, 32 credite
 • 2007 - Formator adulţi - Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale Şi Familiei, MECT, Asociaţia Română INFOED XXI, Iaşi
 • 2007 Managementul proiectelor de cooperare europeană, CCD Iași
 • 2007 Integrarea în școli/grădinițe a copilului cu dizabilități, organizat de Fundația STAR OF HOPE România
 • 2006 – Educație și formare. Strategii de formare în activitatea cadrelor didactice, Universitatea ”Petre Andrei” Iași, 90 credite
 • 2006 – Învățarea activă – metode de gândire critică și creativă, CCD Iași
 • 2006 – Implementarea programei - Consiliere și orientare, CCD Iași
 • 2005 - Educaţie pentru sănătate, organizat de Fundaţia Tineri pentru tineri, în colaborare cu MEC
 • 2005 – Strategii activ-participative la ciclul primar, CCD Iași
 • 2004 - Abilitare curriculară – formarea învăţătorilor pe teme de didactica disciplinelor, MEC, SNEE
 • 2003 - Educaţia pentru calitate, CCD Iași
 • 2003 – Provocări ludice, CCD Iași
 • 2002 – Formare operatori calculatoare, Centrul pentru Instruire în Informatică ”PROINF”, Iași
 • 2001 – Managementul timpului, CCD Iași
 • 2001 – Coordonate metodologice ale predării cunoştinţelor de geografie şi ştiinţe ale naturii, CCD Iași
 • 2001 – Curriculum la decizia școlii, CCD Iași
 • 2000 – Orientare și consiliere, CCD Iași
 • 2000 – Noi direcții în evaluare la învățământul primar, CCD Iași

Simpozioane (selectiv)

 • Simpozionul judeţean „Zilele Şcolii ieşene” – toate ediţiile, începând din 2000
 • Sesiunea de comunicări științifice „Dimensiunea europeană a educației prin sport”, Iași, 2010
 • Simpozionul Judeţean „Manifestarea aptitudinilor la preşcolari şi la şcolarii mici”, Grădinița PP2 Pașcani, 2011
 • Simpozionul Internațional ”Educația în context european”, Salva, Bistrița-Năsăud, 2013
 • Simpozionul Naţional „Provocări transdisciplinare – noi opţiuni ale şcolii moderne”, Şcoala „I. Cantacuzino” Paşcani, 2014
 • Simpozionul județean: ”Tradițional și modern în lecțiile din învățământul primar”, Tg. Frumos, 2014

Rezultate la Olimpiade si concursuri (cu actuala serie de elevi)

 • Concursul de muzică pentru învăţământul primar: Premiul II solist folclor, etapa județeană
 • Concursul de educație plastică ”Copiii lui Tonitza descoperă lumea” – Premii I la etapa zonală și cea județeană
 • Concursul judeţean „Din lumina sfântă, un dar” – Premii I şi II
 • Concursul interjudețean ”Datinile la români” – Premii I și II
 • Concursul județean ”Un mărțișor de lumină” – Premii I, II, III
 • Concursul județean ”Primăvara în culoare” – Premii I și II  (desen și colaje)
 • Concursul național ”Comper - Mate” și ”Comper – Comunicare” – Premii I, II, III și mențiuni
 • Concursul național ”SMART” - Premii I, II, III și mențiuni (matematică, comunicare și cultură generală)
 • Concursul național ”EUCLID” (română) – Premii I și II
 • Concursul naţional „Magie în sunet, culoare, cuvânt” – Premii I și III (muzică și literatură-educație plastică)

Lucrări publicate – coautor
Pentru tine, matematicăşi rime, Ed. Canova, Iaşi, 2000
- Texte şi exerciţii pentru citire-scriere şi comunicare, Ed. Spiru Haret, Iaşi 2000
- Doar o carte pentru toate, Ed Tehnica –Info, Chişinău, 2001
- Probe de evaluare –Matematica, clasa a II-a, Ed. AS`S, Iaşi, 2001
- Inteligenţa emoţionalăşi implicaţii în managementul educaţional, Editura AS`S, Iaşi 2006
- Povestea ortografiei şi a semnelor de punctuaţie - exerciţii formative, Ed. AS’S, 2004 
- Povestea ortografiei şi a semnelor de punctuaţie - exerciţii formative ( ediţie revizuită şi adăugită), Ed. AS’S, 2009 
- Planificări şi proiectări – învăţământ  primar, clasa a III-a, CRAI, Ed. AS,S, Iaşi (între 2003 și 2011)
- Numeroase articole şi studii  în reviste şi lucrări de specialitate
Realizări profesionale

 • Membru în echipa de lucru în cadrul Proiectului Educațional ”Super-Mate”, din 2003 până în prezent;
 • Membru în comisii de corectare, jurizare, evaluare, formulare de subiecte la concursuri judeţene, naţionale, internaţionale;
 • Coordonator, membru, partener în numeroase proiecte educaţionale.

Responsabilităţi

 • Profesor învăţământ primar
 • Responsabil Comisia metodică a învățătorilor de la clasele pregătitoare, I și a II-a
 • Membru în Comisia pentru educație rutieră

 

Numele şi prenumele : Ardeleanu Claudia
Specialitatea : învăţător
Gradul didactic :


Responsabilităţi

 • învăţător

Numele şi prenumele : Sorohan Marlena Cristina
Specialitatea: profesor pentru învăţământ primar
Gradul didactic : I

Educaţie şi formare

 • 2010 - 2012, Universitatea „Ştefan cel Mare” Suceava, Facultatea de Ştiinţe ale Educaţiei, Master: Comunicare didactică
 • 2005 - 2008, Universitatea „Ştefan cel Mare” Suceava, Facultatea de Ştiinţe ale Educaţiei, Specializarea: Pedagogia Învăţământului Primar şi Preprimar
 • 1978 - 1982, Liceul Pedagogic „Vasile Lupu”,Iaşi, specializare învăţător-educator

Perfecţionare

 • MATEDIDACTICA – „Oportunităţi pentru o carieră didactică de calitate printr-un program naţional de formare continuă a profesorilor de matematică în învăţământul preuniversitar” 2013-2014;
 • Formarea continuă a profesorilor de matematică în societatea cunoaşterii2012-2013;
 • Excursia – alternativă pentru activităţile de formare CCD Iaşi,2010;
 • Relaţiile dintre autorităţile locale şi unităţile de învăţământ – Asociaţia fără frontiere, Istanbul,2010;
 • Dezvoltarea profesională a cadrelor didactice prin activităţi de mentorat, 2010-2011;
 • Învăţarea activă – strategii, metode, CCD Iaşi,2009-2010;
 • Cursuri de  formare profesională în vederea utilizării  calculatorului, MS Office 2007,a aplicaţiei Software educaţional  AeL- Siveco, 2007;
 • Managementul proiectelor de cooperare europeană – CCD Iaşi, 2006;
 • Implementarea programei -  Consiliere şi orientare – CCD Iaşi,2006;
 • Evaluare pe nivele de dificultate – C.C.D., Iaşi, 2006;
 • Educaţie pentru sănătate – Fundaţia Tineri pentru Tineri în colaborare cu M.Ed.C., 2005 ;
 • Protecţia mediului – finalitate fundamentală a educaţie – C.C.D., Iaşi, 2005;
 • Abilitare curriculară, C.C.D., Iaşi, 2001;

Conferinţe/seminarii/simpozioane

 • „Educaţia pentru mediu în ciclul primar” – Simpozionul Naţional „Mediul – prezent şi perspective pentru un viitor ecologic” – 2008;
 • „Inteligenţa emoţională în cadrul relaţiilor interpersonale şi a managementului educaţional” – Simpozionul Naţional „Valenţe europene în educaţie” – 2008;
 • „Viitorul cetăţean european”- Simpozionul Internaţional „Educaţie şi cetăţenie Europeană” – 2006.

Rezultate la Olimpiade si concursuri

 • Diplomă de merit – pentru performanţe obţinute cu elevii la Concursul naţional de matematică  „Euclid”, 2012-2013; 2013-2014;
 • Diplomă de merit – pentru performanţe obţinute de elevi la concursul „Năstăsescu”, 2012-2013-2013-2014;
 • Diplomă de merit – pentru performanţe obţinute de elevi la concursul „Florica T. Câmpan”, 2013-2014;
 • Diploma de excelenţă „Domnu Trandafir” – acordată de Asociaţia Profesională a Educatorilor Liberali pentru activitatea didactică de excepţie.

Realizari profesionale

 • Director adjunct cu probleme educative – Şcoala nr. 6 Paşcani – 1985 – 1990;
 • Membru al echipei care a coordonat Programul Internaţional « Eco-Şcoală » la nivelul şcolii (2003 –2007) ;
 • Membru în diverse comisii de lucru ale I.S.J. Iaşi ( secretar al Comisiei din Centrul de Capacitate, supraveghetor la examenul de bacalaureat şi la tezele cu subiect unic, etc.).
 • Coordonator al Comisiei pentruactivităţi educative clasele I-IV şi al Comisiei „Şcoala Altfel” (2011şi în prezent);
 • Cadru didactic coordonator la structura Boşteni a Şcolii cu clasele I-VIII Sodomeni (2007-2009);
 • Şef al comisiei metodice a învăţătorilor în structura Boşteni (2007-2009);
 • Coordonator al Proiectului Interjudeţean „Din Lumina Sfântă un dar” (2009 – prezent);
 • Coordonator al Proiectului Intercultural „Trăim împreună, să ne cunoaştem mai bine”, derulat în parteneriat cu comunitatea de ruşi – lipoveni din satul Brăteşti, comuna Stolniceni – Prăjescu (2010 şi în prezent);
 • Coordonarea activităţilor, la nivelul şcolii, în cadrul Programului Internaţional « Eco-Şcoală » (2003 –2007) ;
 • Coordonarea parteneriatului „Un copil, un pom, o floare” în colaborare cu Liceul Teoretic „Miron Costin”, Paşcani;
 • Coordonarea parteneriatului „Preşcolarul de astăzi – un şcolar minunat”, în colaborare cu Grădiniţa nr.1 Paşcani şi Grădiniţa Boşteni;
 • Participare la proiectul „Energie pentru viaţă”, organizat de E-ON şi Fundaţia Serviciilor Sociale Bethany.

Responsabilităţi

 • Responsabil al Comisiei de Curriculum la Decizia Şcolii;
 • Membru în Comisia de integrare în Uniunea Europeană;
 • Membru în Comisia de acordare a rechizitelor şcolare; 
 • Responsabil cu activităţile educative – Şcoala Sodomeni, Locaţia Boşteni, Paşcani - 2000-2011.

Lucrări publicate

 1. Exerciţii şi jocuri pentru activitatea şi îmbogăţirea vocabularului – clasele I-IV, Editura ALFA Iaşi, 2010.
 2. „Abordarea de tip integrat – dimensiunea învăţării în ciclul primar” publicat în „Provocări transdisciplinare – noi opţiuni ale şcolii moderne”, Editura PIM, Iaşi, 2014;
 3. Caracteristicile activităţilor transdisciplinare şi argumente pentru integrarea lor în programul zilnic al şcolarului mic – Revista Şcolii Ieşene Univers Didactic Nr. 2/2010;
 4. „Educaţia muzicală şi rolul ei în ciclul preprimar” – Revista învăţătorului sucevean octombrie 2009;
 5. Dicţionarul – instrument de lucru pentru elevi – Revista Şcolii Ieşene Univers Didactic Nr. 3/2010;
 6. „Importanţa educaţiei ecologice în învăţământul primar” – Revista învăţătorului sucevean;
 7. „Lumină şi culoare” – Revista „Mediachiam”, Iaşi.