Activitati Membri

MEMBRII CATEDREI DE LIMBA LATINĂ

Numele şi prenumele : Istrate Ilie
Specialitatea : limba latină
Gradul didactic : I