Activitati Membri Program

CABINETUL DE CONSILERE ŞCOLARĂ ŞI ASISTENŢĂ PSIHOPEDAGOGICĂ

Cabinetul de consiliere şcolară

Oferta de servicii:
-autocunoaştere şi intercunoaştere;
-diminuarea dispoziţiilor afective negative;
-îmbunătăţirea relaţiilor interpersonale
-optimizarea abilităţilor de comunicare
-medierea şi rezolvarea conflictelor
-investigare psihopedagogică  individuală şi colectivă
-managementul timpului şi al învăţării
-consiliere privind cariera;
-metode de stimulare a creativităţii şi exprimării artistice
-prevenirea şi diminuarea comportamentelor de risc: consum de alcool, tutun, droguri, absenteism
-dezvoltare emoţională, socială şi cognitivă
- îmbunătăţirea relaţiei părinte copil
- consiliere şi asistenţă psihopedagogică a elevilor cu cerinţe educative speciale
-asistenţă şi consiliere metodologică a cadrelor didactice