Activitati Membri

MEMBRII CATEDREI DE LIMBA ROMÂNĂ

Numele şi prenumele : Baciu S. Elena
Specialitatea : română-franceză
Gradul didactic : I


Educaţie şi formare

 • Universitatea „Al. I. Cuza” Iaşi, Facultatea de Litere

Responsabilităţi

 • profesor de lb.şi literatura română
 • responsabil al Comisiei metodice Limba si comunicare
 • membru in consiliul de administratie
 • diriginte la clasa a IX-a E (stiinte ale naturii)

Numele şi prenumele : Onisoru D. Irina Violeta  (căs. Pasat)
Specialitatea : romană-farnceză
Gradul didactic : I


Educaţie şi formare

 • Universitatea „Al. I. Cuza” Iasi, Facultatea de Litere
 • Universitatea „Stefan Cel Mare” Suceava, Masterat in literatura romana: Literatura romana postbelica.

Conferinţe/seminarii/simpozioane

 • Comunicări ştiinţifice : „Aspecte ale Mitului în opera lui Mihail Sadoveanu”, Iaşi, mai 1998

Realizari profesionale

 • Îndrumare promoţii terminale în unitatea noastră în calitate de invăţător/profesor diriginte:
    - clasa a IV-a,anul absolvirii 1988,1922;
    - clasa a VIII a,anul absolvirii 1966, 2000;
    - clasa a  XII a ,anul absolvirii 2004.

Responsabilităţi

 • invăţător 1984 - 1992
 • profesor limba romană din 1992 şi în prezent

Numele şi prenumele : Hărăţu D. Ionuţ
Specialitatea : română - franceză
Gradul didactic : I


Educaţie şi formare

 • Universitatea “Al.I.Cuza”, Iaşi , Facultatea de Litere 

Conferinţe/seminarii/simpozioane

 • Comunicări :

            - „Zilele Sadoveanu”
            - „Natura în proza sadoveniană” - 2003
            - „Toposul sadovenian”, 2004, Seminarul Teologic Neamţ

Realizari profesionale

 • îndrumare promoţii terminale în unitatea noastră în calitate de profesor diriginte: - clasa a XII-a , anul absolvirii 2005; 2009.

Responsabilităţi

 • director adjunct (12.10.2009 - 31.12.2011)
 • profesor de limba română
 • metodist Limba şi literatura română al ISJ Iaşi
 • diriginte la clasa a XII-a A (filologie)

Numele şi prenumele : Ungureanu Maria
Specialitatea: Limba şi literatura română
Gradul didactic : I

Educaţie şi formare

 • 2001 - 2006, Universitatea "Al.I.Cuza" Iasi, Facultatea de Litere, specializarea Limba şi literatura română
 • 1994 - 1999, Şcoala Normală „Vasile Lupu”,Iaşi, specializare învăţător-educator

Responsabilităţi

 • profesor de limba şi literatura română
 • membru in comisia de promovare a imaginii scolii
 • responsabil al comisiei pentru prevenirea si combaterea discriminarii si promovarea interculturalitatii