ADMITEREA ÎN LICEU ŞI EXAMENELE NAŢIONALE - AN ŞCOLAR 2014-2015

ORIENTARE ŞCOLARĂ ŞI PROFESIONALĂ - DOCUMENTE UTILE

LINKURI UTILE


Consilierea şi orientarea carierei -
o sarcină a tuturor

 

     Elevii de astăzi se confruntă acum cu sisteme de evaluare de tip concurenţial, cu o societate în schimbare şi cu incertitudinea asupra viitorului. Aceasta a dat naştere, printre tineri, la o serie de întrebări în legătură cu ceea ce pot spera pentru viitor şi cum trebuie să se pregătească cel mai bine în acest sens. Aceştia sunt conştienţi de faptul că părinţii şi adulţii din preajma lor nu-i pot ajuta întotdeauna. Experienţa lor nu este adaptată la situaţia prezentă, deoarece a fost dobândită într-o societate foarte diferită.      Părinţii sunt şi ei conştienţi de acest lucru şi înţeleg că vechile valori şi abordarea tradiţională nu mai pot face faţă situaţiei actuale.
     Din această cauză, părinţii, elevii şi societatea în ansamblu aşteaptă mai mult de la organizaţia care îi pregăteşte pe tineri pentru viitor - şcoala. Tot mai mulţi oameni se aşteaptă ca şcoala să preia o mare parte din sarcinile educaţionale care, prin tradiţie, se aflau în sfera de responsabilitate a părinţilor şi a celorlalţi adulţi din familia lărgită.
     Procesul de învăţământ şi orientarea şcolară vor trebui să ajute la dezvoltarea cunoştinţelor şi deprinderilor corespunzătoare, care să permită elevului:

  • să acţioneze în mod corespunzător pe tot parcursul vieţii sale de adult, ca membru matur şi responsabil al societăţii;
  • să facă faţă tuturor rolurilor pe care le va avea de jucat în viaţă;
  • să se comporte ca o persoană independentă şi conştientă;
  • să-şi asume răspunderea pentru propriile decizii şi să-şi direcţioneze (influenţeze) propria evoluţie.

 

Consilierea şi orientarea carierei în cadrul activităţilor de sprijin pentru elevi

     În cadrul unei şcoli, activităţile de consiliere şi orientare a elevilor pot fi împărţite în trei domenii, după cum urmează:

           Orientarea carierei

     Constă în oferirea de sprijin în stabilirea opţiunilor educaţionale, a ocupaţiilor şi a rolurilor de muncă. Aici este inclusă şi pregătirea în vederea luării deciziei (elaborarea deciziei), procesul propriu-zis de luare a deciziei (alegerea) şi pregătirea pentru punerea în aplicare a opţiunii efectuate. Acest sprijin poate contribui la optimizarea şi/sau la corectarea (remedierea) procesului. De asemenea, dezvoltarea spiritului de independenţă este un element cheie în acest domeniu. În cadrul acestui tip de sprijin, consilierul va stimula procesul de auto-evaluare, de explorare a mediului (opţiunile educaţionale şi de carieră) şi de dezvoltare a capacităţilor de luare a deciziei.
     Acest domeniu al orientării este o sarcină în care toţi actorii din şcoală, în special profesorii, pot juca un rol, dar în care ar trebui implicaţi şi specialişti şi actori externi.

          Sprijinirea învăţării

     Include toate activităţile menite să maximizeze efectul activităţilor de învăţare. Acest sprijin poate fi atât preventiv, cât şi corectiv.
     În acest domeniu de sprijin, profesorul va evalua de comun acord cu elevul situaţia la învăţătură şi va face inventarul eventualelor probleme de învăţare. Analiza va conduce la identificarea factorilor care inhibă obţinerea unui efect maxim al învăţării şi la localizarea lor. Aceşti factori pot fi localizaţi atât la nivelul elevului, cât şi la nivelul unora dintre membrii corpului didactic sau ai familiei (de exemplu, profesori cu o abordare didactică necorespunzătoare, absenţa unor anumite persoane din familie etc.), precum şi în sistemul de învăţământ sau social (de exemplu, lipsa de supraveghere, apartenenţa la un grup minoritar cultural sau religios etc.).
     În funcţie de tipul de factor inhibitor şi de persoana la care este localizat acesta, se pot elabora proiecte de sprijin în cadrul activităţilor tradiţionale de la clasă sau se pot organiza acţiuni în cadrul unor activităţi extraşcolare. Tot în funcţie de factorul inhibitor se va stabili şi cine anume va fi  implicat (profesorul, consilierul sau expertul extern).

          Orientarea individuală

     Reprezintă sprijinul acordat elevilor care se confruntă cu probleme personale, legate de personalitate şi de interacţiunea socială, ce pot influenţa procesul de învăţare şi procesul dezvoltării carierei.
     În activităţile de orientare va fi vizată viaţa personală, chiar şi acele părţi ale acesteia care se desfăşoară în afara şcolii. În acordarea de sprijin este nevoie de respect pentru intimitatea şi identitatea elevului şi a mediului său.
     Întrucât acest tip de sprijin este deosebit de delicat, se pune problema persoanelor ce urmează a fi implicate în aceste activităţi. Deşi răspunderea şcolii trebuie să se menţină în continuare, nu pot fi implicaţi toţi actorii dintr-o şcoală. În anumite cazuri, profesorii şi ceilalţi actori din şcoală pot fi chiar la originea problemelor personale. În principiu, pot fi implicaţi numai profesorii specializaţi, care deţin o funcţie de încredere, precum şi consilierii; toţi trebuie să respecte o deontologie strictă, intimitatea şi demnitatea elevilor şi a familiilor acestora.
     Cele trei domenii ale orientării par a fi relativ distincte, deşi nu este aşa. Există întotdeauna situaţii problematice, când este nevoie să se acţioneze nu numai în cadrul unui anumit domeniu de sprijin, ci şi în alte domenii diferite.