MISIUNEA ŞCOLII

Împreună, pentru o educație de calitate!

Misiunea Liceului Teoretic Miron Costin derivă din viziunea școlii. Dorindu-ne ca, prin asigurarea unei educații de calitate, să ne construim o imagine pozitivă în comunitate și în afara ei, considerăm că este prioritară dezvoltarea personală a elevului, la maximul său potențial, concomitent cu o reală dezvoltare socială a acestuia. Performanțele deosebite obținute de elevii noștri la examene și concursuri, în activități de natură științifică sau culturală, nu vor avea aceeași valoare în afara unei integrări armonioase a acestora, elevi sau absolvenți, în mediul social în care trăiesc. De aceea, școala noastră își punctează cu prioritate, ca parte a misiunii sale, preocuparea pentru educarea elevilor în spiritul toleranței, al cooperării și înțelegerii, al comunicării asertive și creative, pregătindu-i pentru a deveni membri utili ai societății, competenți în viitoarele lor meserii, dar și oameni bine integrați social, pe care comunitatea se poate baza. În spiritul acestui deziderat, ne propunem a urmări imperativul Învață să trăiești împreună cu ceilalți! în toate activitățile desfășurate în unitatea noastră. A diminua până la eliminare violența din școală, a stimula elevii pentru o învățare participativă și activități colaborative, a trezi în copiii și tinerii noștri mândria de a fi elevii acestei școli, a-i învăța să se dezvolte personal și social în colectivele din care fac parte, a-i obișnui să se raporteze activ și afectiv la tot ceea ce presupune activitatea școlară, învățând să le pese de bunul mers al școlii, sunt puncte de intrare pentru obținerea performanței temeinice. Putem realiza aceasta prin încurajarea și dezvoltarea muncii în echipă, a activităților de cooperare, prin derularea unor proiecte comune, prin diversificarea paletei de activități extracurriculare, prin valorificarea parteneriatelor cu alte instituții, prin identificarea permanentă a unor căi noi de cooperare cu factorii comunității locale, prin mediatizarea activităților care ne fac mândri că suntem parte a colectivului Liceului Teoretic „Miron Costin”. Și, pentru că în liceul nostru avem pe lângă tinerii ce se pregătesc pentru inserția socio–profesională, ca absolvenți ai învățământului liceal, și elevi de gimnaziu, dar și cei mai mici școlari, ce ne pășesc cu sfială și încredere pragul în fiecare toamnă, avem, cu atât mai mult, misiunea nobilă de a oferi modele care să le orienteze conduita celor mici, premergător formării conștiinței morale și intelectuale. Nu se poate, așadar, să vorbim despre nevoia de a-i învăța pe elevii noștri să trăiască și să învețe armonios împreună cu ceilalți, fără a ne supraveghea mereu modul nostru, al cadrelor didactice de a conviețui profesional și uman în marele colectiv al Liceului Teoretic „Miron Costin”. Misiunea școlii noastre devine astfel centrată pe încurajarea comunicării și relaționării pozitive pe verticală, între educatori și educați, dar și pe orizontală, între profesori și, respectiv, între elevi. Aceasta poate garanta realizarea unui învățământ performant, în măsură să ne asigure imaginea dorită a școlii.