Proiectul – Mihail Sadoveanu - un Tizian al condeiului

Proiectul a fost propus de Catedra de Limba şi literatura română având-o ca responsabil pe doamna prof. Maria Ungureanu.

Colaboratori: prof. Baciu Simona, prof. Agheorghiesei  Gicuţa, prof. Roşu Camelia, prof. Pasat Irina

Scopul activităţii: Marcarea a 135 de ani de  la naşterea scriitorului  păşcănean, Mihail Sadoveanu

Obiectivele activităţii:

  • Motivarea elevilor pentru lectura operei sadoveniene;
  • Cunoaşterea prelucrărilor cinematografice ale romanelor istorice scrise de Mihail Sadoveanu;
  • Valorificarea proiectelor realizate de elevi pe teme inspirate de opera sadoveniană;
  • Fixarea, în conştiinţa elevilor, a unei imagini clare privind personalitatea scriitorului Mihail Sadoveanu

Grup  tinta: 40 de elevi din clasele a V-a A, B, C,  a IX-a B şi a XI-a

Tipuri de activităţi:

  • Realizarea, de către elevi, a  unor proiecte al căror conţinut să reflecte viziunea lor asupra unora dintre scrierile lui Sadoveanu;
  • Realizarea unor ilustraţii inspirate de teme ale creaţiei sadoveniene;
  • Selectarea unor secvenţe din ecranizări ale romanelor istorice sadoveniene, secvenţe care să evidenţieze valoarea istorică a scrierilor şi arta narativă sadoveniană;
  • Lectura expresivă a unor fragmente din proza descriptivă a lui Sadoveanu, ilustrative pentru expresivitatea şi limbajul artistic definitorii stilului unic al scriitorului  păşcănean.
  • Prezentarea activităţii, în articole scrise de elevii participanţi, pentru revista şcolii.

Imagini de la activitatea desfăşurată în data de 11 noiembrie 2015: