Activitati Membri

MEMBRII CATEDREI DE ISTORIE

Numele şi prenumele : Oatu O. Mircea
Specialitatea : istorie
Gradul didactic : I


Educaţie şi formare

 • Universitatea „Al.I. Cuza”Iaşi, Facultatea de Istorie

Perfecţionare

 • Completare studii: Universitatea „Al. I. Cuza”, Şc. Postunuversitară de Management şi Marketing „SCOP 2M”

Responsabilităţi

 • profesor de istorie
 • responsabil al Comisiei metodice „Om şi societate” 
 • diriginte clasa a IX-a B (ştiinţe sociale)
 • membru in consiliul de administraţie   

Numele şi prenumele : Novac Liliana
Specialitatea : istorie
Gradul didactic : I


Educaţie şi formare

 • Universitatea „Al.I. Cuza”Iaşi, Facultatea de Istorie

Responsabilităţi

 • profesor de istorie

Numele şi prenumele : Oatu Irina
Specialitatea : istorie
Gradul didactic : I


Educaţie şi formare

 • Universitatea „Al.I. Cuza”Iaşi, Facultatea de Istorie

Responsabilităţi

 • profesor de istorie
 • Consilier educativ incepand cu 01.10.2014
 • diriginte la clasa a V-a C