RESURSE MATERIALE

 • CORP A
 • 16 sali de clasa
 • 3 laboratoare: chimie, biologie, informatica
 • cabinet medical
 • cancelarie
 • biblioteca
 • 6 cabinete: limba si comunicare, om si societate, chimie, biologie, informatica, arte-sport
 • sala de proiecte
 • sala proiect robotica
 • sala de sport
 • vestiar elevi
 • administrativ: secretariat, contabilitate, sala laborant, cabinet directori

 • CORP B
 • 10 sali de clasa
 • 4 cabinete: fizica, matematica, logopedie, cabinet psihopedagogic
 • cancelarie
 • laborator informatica-fizica

 • EXTERIOR
 • teren de sport: fotbal, baschet, handbal
 • zona verde
Fiecare sala de clasa este dotata cu tabla interactiva, laptop, televizor smart, mobilier modern

Laboratorul de biologie

Laboratorul de chimie

Laboratorul de fizică - informatică

Sala de sport


Terenul de sport


                         
RESURSE UMANE

Personal didactic - 74 de cadre didactice, dintre care:
- 62 cu gradul I
- 5 cu gradul II
- 6 cu definitivat
- 1 debutant
Profesor psihopedagog
Profesor logoped
Profesor de sprijin
Personal didactic auxiliar: informatician, bibliotecar, 3 secretare, 2 contabile, 1 laborant
Personal nedidactic: 6 ingrijitoare, 2 muncitori de intretinere, 3 paznici

Elevi : 1349 (48 colective de elevi)
Clasele CP-IV: 16 colective de elevi
Clasele V-VIII: 12 colective de elevi
Clasele IX-XII: 20 colective de elevi
        

Exigenţă şi profesionalism